FIFA U20 - zmiany w organizacji ruchu

15 Maj 2019

W związku z organizacją w Bielsku-Białej w dniach od 23 maja do 8 czerwca 2019 r. Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019 wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach: Żywieckiej, Władysława Broniewskiego oraz Tadeusza Rychlińskiego – na czas 8 dni, w których odbywać się będą mecze. Poniższe zmiany wynikają z wytycznych organizatora tj. FIFA/PZPN oraz zaleceń Policji w zakresie zabezpieczenia tej międzynarodowej imprezy masowej.

1. ul. Żywiecka

W dni meczowe wyłączenie z ruchu ul. Żywieckiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Stojałowskiego do skrzyżowania z ul. PCK. Zamknięcie od 3 godzin przed rozpoczęciem meczu do 2 godzin po zakończeniu meczu.

Data

| Godz. rozpoczęcia meczu |

Zamknięcie ul. Żywieckiej

24.05.2019 r. (piątek)

20.30

17.30 – 0.30

25.05.2019 r. (sobota)

15.30

12.30 – 19.30

27.05.2019 r. (poniedziałek)

20.30

17.30 – 0.30

28.05.2019 r. (wtorek)

18.00

15.00 – 22.00

30.05.2019 r. (czwartek)

20.30

17.30 – 0.30

31.05.2019 r. (piątek)

20.30

17.30 – 0.30

04.06.2019 r. (wtorek)

20.30

17.30 – 0.30

08.06.2019 r. (sobota)

20.30

17.30 – 0.30

Objazd w kierunku Żywca poprowadzony będzie ulicami: Ks. Stanisława Stojałowskiego, Romana Dmowskiego, Stefanii Sempołowskiej, PCK. Objazd w kierunku centrum Bielska-Białej poprowadzony będzie ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Akademii Umiejętności i Lipnicką. Ruch autobusów MZK pozostaje bez zmian. Dopuszczony będzie również ruch pojazdów upoważnionych. Wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony na odcinku ul. Żywieckiej od skrzyżowania z ul. Gen. Bora-Komorowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

2. ul. Władysława Broniewskiego

Wyłączenie z ruchu ul. Władysława Broniewskiego na odcinku od ul. Dworkowej do PCK. Zamknięcie od 3 godzin przed rozpoczęciem meczu do 2 godzin po zakończeniu meczu.

Data

| Godz. rozpoczęcia meczu |

Zamknięcie ul. Władysława Broniewskiego

24.05.2019 r. (piątek)

20.30

17.30 – 0.30

25.05.2019 r. (sobota)

15.30

12.30 – 19.30

27.05.2019 r. (poniedziałek)

20.30

17.30 – 0.30

28.05.2019 r. (wtorek)

18.00

15.00 – 22.00

30.05.2019 r. (czwartek)

20.30

17.30 – 0.30

31.05.2019 r. (piątek)

20.30

17.30 – 0.30

04.06.2019 r. (wtorek)

20.30

17.30 – 0.30

08.06.2019 r. (sobota)

20.30

17.30 – 0.30

Objazd dla samochodów osobowych poprowadzony zostanie ulicami Stefanii Sempołowskiej oraz Dworkową. Zmianie ulegną trasy przejazdu autobusów linii nr 3, 12, 37 i 38. Mieszkańcy posesji przy ul. Władysława Broniewskiego posiadających wjazd i możliwość parkowania na nich – otrzymają „wjazdówki” umożliwiające korzystanie z nich.

3. ul. Tadeusza Rychlińskiego

Ulica Tadeusza Rychlińskiego będzie stanowiła tzw. korytarz życia dla dojazdu służb ratunkowych w czasie odbywanych imprez masowych. Dlatego też poza wyznaczonymi 10 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych (od strony Stadionu Miejskiego i ul. Żywieckiej) w dni meczowe, inny postój pojazdów na ul. Tadeusza Rychlińskiego nie będzie możliwy.

Wyłączenie z ruchu ul. Tadeusza Rychlińskiego (w jej całym przebiegu) – od godz. 22:00 dnia poprzedzającego mecz do 2 godzin po zakończeniu meczu.

Data

| Godz. rozpoczęcia meczu |

Zamknięcie ul. Tadeusza Rychlińskiego

24.05.2019 r. (piątek)

20.30

23.05 od 22.00 do 25.05. 19.30

25.05.2019 r. (sobota)

15.30

 

27.05.2019 r. (poniedziałek)

20.30

26.05 od 22.00 do 28.05. 22.00

28.05.2019 r. (wtorek)

18.00

 

30.05.2019 r. (czwartek)

20.30

29.05 od 22.00 do 01.06 00.30

31.05.2019 r. (piątek)

20.30

 

04.06.2019 r. (wtorek)

20.30

03.06 od 22.00 do 05.06 0:30

08.06.2019 r. (sobota)

20.30

07.06 od 22.00 do 09.06 0.30

Kierowcy poruszający się w obrębie w/w ulic proszeni są również o zwrócenie uwagi na dodatkowe graniczenia tonażowe na odcinku ul. Żywieckiej od skrzyżowania z ul. Gen. Bora-Komorowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

 

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres u-20@mzd.bielsko.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 33 472 60 10 wew. 161.

 

ŹRÓDŁO: https://mzd.bielsko.pl/fifa-u-20-zmiany-w-organizacji-ruchu/

 

Udostępnij wpis na: