MISTRZOWSKA BRAMKA – konkurs fotograficzny!

20 Maj 2019

Jeden z przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej (centrum miasta, ul. Wałowa) zamienił się w bramkę, do której nieuchronnie zmierza oficjalna piłka mistrzostw! Zrób ciekawe zdjęcie na jej tle i wyślij do nas na adres kontakt@socialowl.pl Na wasze zgłoszenia czekamy do 31 maja. Wtedy na naszym Facebooku umieścimy album z zgłoszonymi zdjęciami, a wszyscy użytkownicy serwisu będą mogli zagłosować na najlepsze wg nich zdjęcie. Do zgarnięcia bon do sklepu firmowego Adidas – oficjalnego partnera FIFA-U20 World Cup. Jego wartość to aż 500 zł! Przed zgłoszeniem koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu.

 

Regulamin konkursu Mistrzowska bramka

Organizator, tematyka i czas trwania konkursu.

1.1 Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała zwany dalej Organizatorem.

1.2 Tematyką konkursu są wasze zdjęcia wykonane na tle przystanku - mistrzowskiej bramki.

1.3 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 20 maja do 8 czerwca 2019 roku na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

2.1 Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią wymogi określone w niniejszym regulaminie oraz posiadają aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.

 Zasady zabawy.

3.1 Konkurs ogłoszony zostanie na stronie Organizatora – www.fifaworldcup.bielsko-biala.pl w dniu 20 maja 2019 roku.

3.2 Konkurs będzie się składał z dwóch etapów: pierwszy trwał będzie od 20 maja do 31 maja, a drugi od 1 do 8 czerwca 2019 roku.

3.3 Zdjęcia zgłaszane do konkursu należy nadsyłać tylko podczas pierwszego etapu jej trwania, a więc do północy 31 maja 2019 roku. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3.4 1 czerwca 2019 roku na Facebook’owym profilu Organizatora – www.facebook.com/bielskobiala.profiloficjalny - rozpocznie się głosowanie, które trwać będzie do południa 8 czerwca 2019 roku. Każdy użytkownik Facebooka będzie mógł zagłosować na więcej niż jedno zdjęcie.

3.5 Zwycięzcą zabawy będzie autor zdjęcia, które otrzyma najwięcej głosów.

3.6 Zdjęcia w formacie JPG/PNG należy przesyłać na adres kontakt@socialowl.pl podając jednocześnie swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adnotację potwierdzającą zapoznanie się z regulaminem zabawy. W tytule wiadomości należy wpisać hasło: „Mistrzowska bramka”. Każdy użytkownik może przesłać tylko jedno zdjęcie.

3.7 Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć na ww. adres e-mail podpisaną zgodę rodziców na udział w konkursie.

3.8 Do zabawy zostaną dopuszczone fotografie, które nie naruszają prawa obowiązującego w Polsce, nie naruszają praw osób trzecich, nie naruszają innych postanowień zawartych w regulaminie.

Nagrody.

4.1 Zwycięzcą zabawy będzie autor zdjęcia, które otrzyma najwięcej głosów w publicznym głosowaniu użytkowników Facebooka. Nagrodą w konkursie jest bon prezentowy na zakupy w sklepie Adidasa - oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA U20 Polska 2019 o wartości 500,00 złotych brutto.

Prawa autorskie.

5.1 Uczestnicy zabawy poprzez zgłoszenie poświadczają, że przysługują im prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także wszystkie osoby na nich uwiecznione, w tym uczestnicy zabawy wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie w sposób określony w regulaminie.

5.2 Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników zgody na ich prezentowanie na stronach internetowych Organizatora.

5.3 Uczestnicy zabawy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronach Organizatora oraz inne przypadki udostępniania w sieci internet.

Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin zabawy znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.fifaworldcup.bielsko-biala.pl

6.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: kontakt@socialowl.pl

6.3 Złamanie ustaleń zabawy przez Uczestnika będzie skutkowało jego wykluczeniem z uczestnictwa w konkursie.

6.4 Nadesłanie do zabawy dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z zabawą oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97 poz. 883).

 

Udostępnij wpis na: