Mistrzostwa Świata FIFA 19 PS4

6 Maj 2019

W ramach przygotowań do Mistrzostw Świata FIFA U20, które już za niespełna 3 tygodnie rozgrywane będą między innymi na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartych mistrzostwach naszego miasta w grę FIFA 19 2 vs 2. Turniej, którego organizatorem jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej odbędzie się w sobotę 18 maja na terenie Gemini Park Bielsko-Biała. Do wygrania vouchery do sklepu firmowego Adidas – oficjalnego sponsora Mistrzostw Świata U20! Tego po prostu nie można przegapić! 

 

Zasady

W turnieju wezmą udział 32 dwuosobowe drużyny, grające systemem playoff (przegrany odpada). Rozgrywki poprzedza losowanie drużyn narodowych – każda para gra inną reprezentacją. Losujemy spośród 32 teamów, wśród których dostępne są wszystkie reprezentacje biorące udział w polskim mundialu (12) oraz 20 dobranych przez organizatorów. To jest mundial! Turniej kończy się meczami o 3. miejsce i wielkim finałem. Długość każdego z meczów to 2x6 minut. Zawodnicy mają obowiązek podejść do stanowiska w ciągu 5 minut od wywołania – w przeciwnym razie przegrają mecz walkowerem. Turniej odbywa się na konsoli PS4.

  

Harmonogram

Rozgrywki odbędą się 18 maja w CH Gemini Park w Bielsku-Białej.

11.30 – potwierdzenie obecności, losowanie drużyn,
12.00 – start rozgrywek,
ok. godz. 15.30 – mecz o trzecie miejsce i wielki finał,
15.45 – rozdanie nagród.

Jak się zapisać?

Aby się zapisać, po prostu wyślij wiadomość na kontakt@socialowl.pl zawierającą imiona i nazwiska zapisujących się osób. Skomentuj także naszego posta na Facebooku – najlepiej oznacz osobę, z którą zagrasz w turnieju. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona - w turnieju biorą udział tylko 32 drużyny. Kto pierwszy, ten lepszy! Niech wygrają najlepsi! 

 

REGULAMIN

1. Organizatorem turnieju jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej i działająca na jego zlecenie firma SocialOwl Dominika Kozik-Kandziora z siedzibą w Chorzowie.

2. Turniej odbywa się w galerii handlowej Gemini Park w Bielsku-Białej w sobotę 18 maja i trwa od godz. 11.30 do godz. ok. 16.

3. Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny.

4. Turniej nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani jego licencjodawców.

5. Turniej odbywa się przy użyciu gry FIFA 19 na konsoli PlayStation 4, 4 kontrolery na stanowisko.

6. Aby wziąć udział w rozgrywkach należy się zapisać wysyłając na kontakt@socialowl.pl zgłoszenie zawierające imiona i nazwiska zapisujących się osób.

7. Niepełnoletni gracze mają obowiązek dostarczenia organizatorowi zgody na udział podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego. Zgodę niepełnoletni gracze otrzymują po wysłaniu wiadomości.

8. W turnieju biorą udział 32 drużyny składające się z dwóch osób każda (2 vs 2) metodą playoff (przegrany odpada), czas trwania meczu to 2x6 minut. Rozgrywki kończą się meczami o 3. miejsce oraz finałem. Formuła turnieju: open.

9. Uczestnicy mają obowiązek stawić się w dniu turnieju najpóźniej o godz. 11.45 i potwierdzić obecność u prowadzącego turniej organizatora, a następnie wylosować drużynę, którą będą reprezentować w trakcie rozgrywek. Drużyny nie można zamienić na inną (także poprzez wymianę z innymi graczami).

10. Po losowaniu nastąpi losowanie drzewka turniejowego (playoff).

11. W trakcie rozgrywek wywoływani gracze mają obowiązek natychmiastowego stawienia się przy stanowisku w chwili wywołania. W wypadku braku obecności obu graczy w czasie przekraczającym 5 minut od wywołania, drużyna oddaje mecz walkowerem.

12. Nagrodami w turnieju są vouchery do sklepu firmowego Adidas – oficjalnego sponsora Mistrzostw Świata U20:

I miejsce – 2x 500 zł
II miejsce – 2x 300 zł
III miejsce – 2x 200 zł
IV miejsce – 2 x 100 zł

13. Organizator informuje, że przekazane mu dane osobowe (imiona, nazwiska, adres e-mail oraz wiek uczestników) posłużą mu wyłącznie w celach należytej organizacji turnieju i nie będą wykorzystywane ani przetwarzane do innych celów.

14. Organizator informuje, że w trakcie imprezy będą powstawać promocyjne materiały audiowizualne – fotorelacja i transmisja na żywo z imprezy, a udział w turnieju jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację obrazów i ewentualny udział w materiałach promocyjnych uczestników turnieju, dotyczących FIFA U20 (dotyczy osób pełnoletnich, niepełnoletni dostarczają przedmiotowe zgody jak w punkcie 7). Rozpowszechnianie wizerunkuzgodnie z niniejszym punktem nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (mienie) pozostawione lub zagubione przez uczestników turnieju, w tym widzów.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za ewentualne urazy powstałe w trakcie imprezy.

17. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego warunków.

18. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

19. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw uczestników. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania.

 

Udostępnij wpis na: